System produktowo-księgowy

Opis Systemu

Image

GRYFBANK to najnowoczesniejszy bankowy system produktowo-księgowy w Polsce, z powodzeniem funkcjonuje w bankowości polskiej od 1992 roku i jest na bieżąco rozwijany i aktualizowany.

 • łatwość obsługi - pracownicy operacyjni banku nie muszą znać zagadnień księgowych,
 • nowoczesna technologia - przystosowany do chmur obliczeniowych,
 • dojrzałe rozwiązanie - system wdrożony i rozwijany od 1992 roku,
 • część Infostrady Bankowej - zintegrowany z systemem MULTICENTAUR PAYMENT HUB i GRYFCARD,
 • wbudowana technologia DMS - znacznie ogranicza wydruki papierowe w banku.

System produktowo-księgowy

Kluczowe korzyści

 • dostęp przez przeglądarkę www, bez instalacji na stacjach roboczych,
 • integracja z LDAP,
 • SSO – przechodzenie między modułami systemu bez konieczności ponownego podawania danych uwierzytelniających,
 • tworzenie i parametryzacja produktów, z możliwością parametryzacji grupy docelowej, wg: typu klienta, kanału dostępu, listy walut,
 • definiowanie schematów księgowych dla wszystkich operacji, służących do automatycznego generowania dekretów księgowych,
 • definiowanie opłat i prowizji wg różnych algorytmów, określanie zasad naliczania oprocentowania; możliwość parametryzacji na poziomie ogólnym oraz stosowania indywidualnych wartości negocjowanych,
 • zarządzanie klientami i relacjami z nimi, dostęp do kart wzorów podpisów bezpośrednio z systemu, automatyczne generowanie umów wg wzorców,
 • otwieranie rachunków produktowych dla klienta: rachunki bieżące, terminowe, kredyty,
 • realizacja przelewów rejestrowanych w placówce i przyjmowanych z kanałów zdalnych, wpłaty i wypłaty, zlecenia stałe,
 • rejestr prania brudnych pieniędzy,
 • kontrola dostępnych środków dla wszystkich kanałów, obsługa blokad i autoryzacji,
 • naliczanie i pobieranie opłat i prowizji,
 • przetwarzanie dnia, naliczanie odsetek i podatków,
 • zarządzenie kartami i integracja z systemem w banku zrzeszającym lub procesora,
 • archiwum elektroniczne dokumentów i wydruków, bezpośredni zapis i odczyt do archiwum z poziomu systemu,
 • operacje skarbowe własne.

Pobierz Broszurę BS Solution

Broszura Informacyjna

Image

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną systemu BS Solution, w której wyjaśniamy i piszemy m.in. o:

 • Czym jest BS Solution
 • Zaletach systemu BS Solution
 • Systemie poduktowo-ksiegowym
 • Bankowości elektronicznej
 • Bankowości mobilnej

Zalety BS Solution

Dlaczego BS Solution?

 • Nowoczesne środowisko pracy

  To nowoczesne i kompletne środowisko do zarządzania rachunkami i produktami bankowymi oraz obsługi klienta dostępne on-line zarówno po stronie banku jak i klienta końcowego.

 • Jest dostępny z każdego miejsca, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez przerwy na zamknięcie dnia. Dzięki temu możliwa jest realizacja transakcji z kanałów zdalnych, dostępność do kart płatniczych, BLIK czy płatności natychmiastowych. System zapewnia aktualne raporty o dostępnych środkach z uwzględnieniem informacji o faktycznym saldo, udzielonych limitach, blokadach wynikających z operacji będących w trakcie realizacji oraz blokad z innych tytułów.

 • Zapewnia kompleksową obsługę wszystkich stanowisk zarówno w małych oddziałach, filiach, ekspozyturach, jak i największych centralach, oddziałach i w bankach stowarzyszonych.

 • Nowoczesna bankowość internetowa i mobilna EBO zapewnia szybki i bezpieczny dostęp do produktów klienta: rachunku osobistego, rachunku oszczędnościowego, kart płatniczych, lokat, kredytów, wraz ze szczegółowymi informacjami na temat poszczególnych produktów, prowizji i opłat.

 • Umożliwia samodzielne tworzenie i zarządzanie produktami bankowymi, określanie specyficznych cech produktu oraz sposobu jego obsługi w każdej fazie życia tego produktu. Zarządzanie produktami wiązane jest ze schematami naliczania prowizji pobieranych od klientów oraz algorytmami oprocentowania. Odseparowanie produktów od danych księgowych upraszcza obsługę klienta, a ewidencja księgowa jest wykonywana automatycznie „w tle”, co obniża pracochłonność i czas adaptacji nowych pracowników.

 • Zapewnia obsługę całej palety rachunków bieżących, depozytów terminowych i kredytów. Poprzez interfejs graficzny systemu lub w kanałach zdalnych pozwala na realizację operacji we wszystkich krajowych kanałach rozliczeniowych: kartowych, Elixir, SORBNET, Express Elixir, BlueCash, BLIK.

 • Realizuje zadania związane z zarządzaniem ryzykami banku i opracowaniem sprawozdawczości obowiązkowej. Automatyzuje realizację sprawozdań w często zmieniającym się środowisku, według wytycznych jednostek nadzorujących jak: EBA, NBP, BFG czy KNF. System przekształca zarejestrowane dane do wymaganej postaci, eliminując konieczność stosowania dodatkowych narzędzi czy też przeliczeń poza nim.

 • Prowadzi wszechstronną analizę transakcji finansowych w celu zapobiegania ewentualnym nadużyciom poprzez efektywne zarządzanie procesami związanymi z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML – Anti Money Laundering) w ramach identyfikacji transakcji powyżej 15 tysięcy EUR, oceny ryzyka, a także raportowania do GIIF czy KNF.

 • Dedykowany jest do obsługi klientów detalicznych, firm i przedsiębiorstw, korporacji, jednostek samorządu terytorialnego oraz specjalnych kont VIP. Posiada możliwość oferowania klientom produktów w ramach konsorcjów bankowych.

 • Opcjonalnie może również zawierać księgowość dla firm oraz system do fakturowania i kontroli biznesu z poziomu bankowości internetowej i mobilnej z gwarancją 100% bezpieczeństwa. To między innymi: wystawianie faktur z własnym logo, wygodne rozliczanie faktur z płatnościami oraz bieżące monitorowanie płatności i stanu finansów bez względu na liczbę dokumentów. To także generowanie KPiR, rejestru VAT, deklaracji i pliku JPK, księgowanie dokumentów oraz konsultacje z księgową prowadzącą i łatwa wymiana dokumentów on-line.

Zapraszamy do kontaktu

Kontakt z nami

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, z przyjemnością odpowiemy na nie telefonicznie i mailowo. Będzie nam miło spotkać się z Państwem bezpośrednio i zaprezentować możliwości jakie daje nasze rozwiązanie.