Bankowość internetowa

Opis Systemu

Image

Bankowość internetowa EBO eBANK Online to nieograniczony czasowo dostęp online do rachunków bankowych klienta z jednoczesnym zapewnieniem maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, poprzez wykorzystanie jednorazowych haseł uwierzytelniających.

 • możliwość pracy z systemem w dowolnym miejscu na świecie przy wykorzystaniu przeglądarki,
 • prosty i intuicyjny interfejs z naciskiem na szybkie wygodne wykonywanie najczęstszych czynności,
 • szybki dostęp do produktów klienta: rachunku osobistego, rachunku oszczędnościowego, kart płatniczych, lokat, kredytów i wielu innych,
 • szerokie możliwości definiowania uprawnień użytkownika,
 • wydajność przy przetwarzaniu dużej liczby transakcji, kontrahentów.

Bankowość internetowa

Kluczowe korzyści

 • jedna platforma do obsługi rachunków klienta indywidualnego lub firmy,
 • przełączanie pomiędzy rachunkami bez konieczności ponownego logowania,
 • obsługa paczek przelewów i przelewów masowych,
 • przelewy natychmiastowe BlueCash, SORBNET, Express Elixir,
 • przelewy internetowe Paybynet,
 • optymalizacja operacji masowych,
 • kantor wymiany walut online,
 • doładowania telefonu,
 • produkty bankowe: lokaty, kredyty, inwestycje, ubezpieczenia,
 • wnioski rządowe na programy socjalne,
 • wnioski bankowe online,
 • księgowość dla firm, (opcjonalnie)
 • prosty i intuicyjny interfejs z naciskiem na szybkie i wygodne wykonywanie najczęstszych czynności.

Pobierz Broszurę BS Solution

Broszura Informacyjna

Image

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną systemu BS Solution, w której wyjaśniamy i piszemy m.in. o:

 • Czym jest BS Solution
 • Zaletach systemu BS Solution
 • Systemie poduktowo-ksiegowym
 • Bankowości elektronicznej
 • Bankowości mobilnej

Zalety BS Solution

Dlaczego BS Solution?

 • Nowoczesne środowisko pracy

  To nowoczesne i kompletne środowisko do zarządzania rachunkami i produktami bankowymi oraz obsługi klienta dostępne on-line zarówno po stronie banku jak i klienta końcowego.

 • Jest dostępny z każdego miejsca, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez przerwy na zamknięcie dnia. Dzięki temu możliwa jest realizacja transakcji z kanałów zdalnych, dostępność do kart płatniczych, BLIK czy płatności natychmiastowych. System zapewnia aktualne raporty o dostępnych środkach z uwzględnieniem informacji o faktycznym saldo, udzielonych limitach, blokadach wynikających z operacji będących w trakcie realizacji oraz blokad z innych tytułów.

 • Zapewnia kompleksową obsługę wszystkich stanowisk zarówno w małych oddziałach, filiach, ekspozyturach, jak i największych centralach, oddziałach i w bankach stowarzyszonych.

 • Nowoczesna bankowość internetowa i mobilna EBO zapewnia szybki i bezpieczny dostęp do produktów klienta: rachunku osobistego, rachunku oszczędnościowego, kart płatniczych, lokat, kredytów, wraz ze szczegółowymi informacjami na temat poszczególnych produktów, prowizji i opłat.

 • Umożliwia samodzielne tworzenie i zarządzanie produktami bankowymi, określanie specyficznych cech produktu oraz sposobu jego obsługi w każdej fazie życia tego produktu. Zarządzanie produktami wiązane jest ze schematami naliczania prowizji pobieranych od klientów oraz algorytmami oprocentowania. Odseparowanie produktów od danych księgowych upraszcza obsługę klienta, a ewidencja księgowa jest wykonywana automatycznie „w tle”, co obniża pracochłonność i czas adaptacji nowych pracowników.

 • Zapewnia obsługę całej palety rachunków bieżących, depozytów terminowych i kredytów. Poprzez interfejs graficzny systemu lub w kanałach zdalnych pozwala na realizację operacji we wszystkich krajowych kanałach rozliczeniowych: kartowych, Elixir, SORBNET, Express Elixir, BlueCash, BLIK.

 • Realizuje zadania związane z zarządzaniem ryzykami banku i opracowaniem sprawozdawczości obowiązkowej. Automatyzuje realizację sprawozdań w często zmieniającym się środowisku, według wytycznych jednostek nadzorujących jak: EBA, NBP, BFG czy KNF. System przekształca zarejestrowane dane do wymaganej postaci, eliminując konieczność stosowania dodatkowych narzędzi czy też przeliczeń poza nim.

 • Prowadzi wszechstronną analizę transakcji finansowych w celu zapobiegania ewentualnym nadużyciom poprzez efektywne zarządzanie procesami związanymi z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML – Anti Money Laundering) w ramach identyfikacji transakcji powyżej 15 tysięcy EUR, oceny ryzyka, a także raportowania do GIIF czy KNF.

 • Dedykowany jest do obsługi klientów detalicznych, firm i przedsiębiorstw, korporacji, jednostek samorządu terytorialnego oraz specjalnych kont VIP. Posiada możliwość oferowania klientom produktów w ramach konsorcjów bankowych.

 • Opcjonalnie może również zawierać księgowość dla firm oraz system do fakturowania i kontroli biznesu z poziomu bankowości internetowej i mobilnej z gwarancją 100% bezpieczeństwa. To między innymi: wystawianie faktur z własnym logo, wygodne rozliczanie faktur z płatnościami oraz bieżące monitorowanie płatności i stanu finansów bez względu na liczbę dokumentów. To także generowanie KPiR, rejestru VAT, deklaracji i pliku JPK, księgowanie dokumentów oraz konsultacje z księgową prowadzącą i łatwa wymiana dokumentów on-line.

Zapraszamy do kontaktu

Kontakt z nami

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, z przyjemnością odpowiemy na nie telefonicznie i mailowo. Będzie nam miło spotkać się z Państwem bezpośrednio i zaprezentować możliwości jakie daje nasze rozwiązanie.